TBM-SYSTEMS - Technologia Budowy Mostów SP. Z O. O. SP. K.

Ostróda MS-30.1

Kompleksowa budowa konstrukcji mostu metodą Nawisową

Droga S7, Ostróda MS-30.1

Parametry projektu:

 • Kąt skosu: 90,0o,
 • Rozpiętość przęseł: Ltp= 55,0+100,0+55,0 m _ nitka prawa, Ltl= 65,0+100,0+55,0 m _ nitka lewa,
 • Długość całkowita: Lcp= 211,8 m _ nitka prawa, Lcl= 221,8 m _ nitka lewa,
 • Szerokość całkowita obiektu: Bc= 19,3+0,1 (prześwit pomiędzy nitkami) +17,6 = 37.
Obiekt trójprzęsłowy, o zmiennym przekroju skrzynkowym, jednomorowym z betonu sprężonego. Przekrój poprzeczny ustroju nośnego każdej z nitek stanowi skrzynka składająca się z jednej komory o zmiennej wysokości od 2,35 m do 5,80 m. Płyta górna skrzynki ma gr. 25 cm, która wzrasta w miejscu zamocowania do 45 cm skosem o długości 2,40 m. Płyta dolna gr. od 25 cm do 80 cm (płynny wzrost grubości płyty zgodnie ze wzrostem wysokości przekroju w kierunku filarów). Środniki o gr. 60 cm w odległości 21 m od podpory nurtowej oraz o gr. 45 cm w pozostałej części obiektu. W miejscu połączenia płyty dolnej ze środnikami zastosowano pogrubienie płyty o 0,15 m na szerokości 1,8 m (płynnie przechodzące do wyjściowej grubości skosem 0,25×0,15 m).
Technologia wykonania:

Ustrój nośny wykonywany etapowo metodą nawisową poprzez wykonanie betonowania w przygotowanym deskowaniu przestawnym.
Ilości:

 • Beton fundamentów C30/37: 2 527,0 m3,
 • Stal zbrojeniowa fundamentów klasy A-III: 207 208,0 kg,
 • Beton podpór C30/37: 1 633,0 m3,
 • Stal zbrojeniowa podpór klasy A-III: 198 837,0 kg,
 • Beton ustroju C50/60: 6 445,0 m3,
 • Stal zbrojeniowa ustroju klasy A-III: 1 111 271,0 kg,
 • Stal sprężająca: 254 114,0 kg,
 • Beton kap chodnikowych C30/37: 410,5 m3,
 • Stal zbrojeniowa ustroju klasy A-III: 48 882,0 kg.

Współpracujemy z: