TBM-SYSTEMS - Technologia Budowy Mostów SP. Z O. O. SP. K.

Zakopianka 6.7.8

Estakada 6.7.8 trasa S7 Kraków – Rabka Zdrój

Specyfika projektu:

Obiekt ma na celu przeprowadzenie drogi ekspresowej przez rejon, gdzie jej niweleta jest usytuowana na wysokości uniemożliwiającej budowę nasypu drogowego ( wzniesienie wynosi około 14 metrów nad poziomem terenu ). Ponadto obiekt pozwala na bezkolizyjne poprowadzenie drogi ekspresowej nad drogami zbiorczymi oraz ciekami.

Długość obiektu:
  • Lewa: 574,62 m,
  • Prawa: 571,31 m.
Ustrój niosący obiektu pod każdą jezdnie stanowi dziewięcioprzęsłowa belka ciągła. Dźwigary przęseł zaprojektowano w postaci przekroju skrzynkowego o zmiennej wysokości dla wszystkich przęseł. Konstrukcja nośna została zaprojektowana jako jednokomorowe dźwigary skrzynkowe.
  • Ilość jezdni: 2.
Podpory:

Przyczółki obiektu zaprojektowano w postaci układu masywnych ścian czołowych i bocznych. Ponadto na końcach ścian bocznych przewidziano podwieszone skrzydełka. Zaprojektowano oddzielne konstrukcje przyczółka pod każdą jezdnię oddylatowane od siebie w pasie rozdzielającym.
Dla ustroju niosącego zaprojektowany został jeden typ filara o zmiennej wysokości do 17 m, na którym opiera się konstrukcja nośna. Wszystkie podpory posadowiono za pomocą fundamentów pojedynczych, bezpośrednio na palach typu franki.

Zakres projektu:

Fundamenty i przyczółki wykonano tradycyjnie przy wykorzystaniu deskowań systemowych. 
Podpory pośrednie wykonano przy pomocy rusztowań wspinających w odcinkach po około 5 metrów.

Ustrój nośny został wykonany w technologii rusztowania przesuwnego- metoda MSS. Największym wyzwaniem było wykonanie ustroju nośnego obiektu mostowego, który ma ukształtowaną zmienna niweletę na swojej długości.
Zabezpieczenie przyczółka przed osuwiskiem wykonano jako ścianę oporową składającej się z pali CFA dodatkowo zakotwionych przy pomocy kotew gruntowych.

Ustrój niosący – Beton C50/60. 
Stal sprężająca o wytrzymałości 1860 MPa.
Współpracujemy z: