Kiezmark

Most przez Wisłę
w miejscowości Kiezmark.