TBM-SYSTEMS - Technologia Budowy Mostów SP. Z O. O. SP. K.

Częstochowa

Estakada 403 na trasie A1

Woźniki-Częstochowa

Specyfika projektu:

Obiekt ma na celu bezkolizyjne poprowadzenie ruchu samochodowego nad rzeka Mała Panew, droga powiatową DP 2335S oraz szlakiem migracji zwierząt.
  • Rozpiętość teoretyczna: Lt= 35,0+3×50,0+35,0 = 220,0 m,
  • Długość obiektu: 221,2 m,
  • Szerokość obiektu: 38,5 m.
Ustój nośny zaprojektowano jako ustrój płytowo – belkowy oparty na żelbetowych filarach słupowych oraz na żelbetowych przyczółkach. Dwa odrębne ustroje nośne dla każdego kierunku ruchu stanowią pięcioprzęsłowe konstrukcje o 3 belkach głównych wykonanych z betonu sprężonego.

Współpracujemy z: