TBM-SYSTEMS - Technologia Budowy Mostów SP. Z O. O. SP. K.

Most przez Dunajec w Kurowie

Most przez rzekę Dunajec
w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75

Kurów

Specyfika projektu:

Ustrój nośny mostu zaprojektowano jako czteroprzęsłową belka ciągłą, opartą na podporach za pomocą łożysk. Przekrój poprzeczny ustroju nośnego stanowi sprężona skrzynka jednokomorowa ze wspornikami o stałej wysokości wynoszącej 4 m. Skrzynka ustroju nośnego jest podwieszana za pomocą want do pylonów połączonych[Podział zawijania tekstu]z konstrukcją przęsła. Układ konstrukcyjny- typu Extradosed. Obiekt wykonywany jest metodą nasuwania podłużnego- konstrukcja ustroju nośnego została podzielona na 22 segmenty. Nasuwanie realizowane jest od strony przyczółka E. Do wykonania nasuwu zastosowano Awanbek o długości 30,0 m i wysokości na połączeniu konstrukcją 4,00m. Awanbek połączono z ustrojem przez bloki kotwiące o długości 3,0m i wysokości 4,0m. Połączenie z konstrukcją nośną jest realizowane przez kable sprężające 7-splotowe.
Nasuwanie zostanie przeprowadzone przy pomocy dwóch urządzeń podnosząco-przesuwających zamontowanych na podporze E.

Parametry urządzenia do nasuwania:
  • Maksymalna siła przesuwająca: 9 120 kN,
  • Maksymalna siła podnosząca: 22 000 kN.
Ogólna charakterystyka:

  • Układ konstrukcyjny typu Extradosed,
  • Całkowita długość: 602 m,
  • Wysokość skrzynki: 4,0 m,
  • Beton konstrukcji nośnej: C60/75,
  • Stal zbrojeniowa: B500 C – B500SP,
  • Stal sprężająca: Y1860S7.

Współpracujemy z: