Kurów

Most przez rzekę Dunajec
w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75.